Wereld Vredes Vlam

WereldVredesVlam Nijmegen een impuls aan ont'moet'en, ongeacht culturele of religieuze achtergrond: een brug naar vrede. Het monument van de WereldVredesVlam is een plaats waar mensen graag naar toegaan voor een moment van stilte en bezinning temidden van de hectiek van alledag.

Bezoek de site

  • logo WEreldVredesVlam Nijmegen
  • flyer
  • Foto WereldVredesVlam
Fondsenwerving

DETAILS:
Project
Vormgeving

TASK:
Webdesign
Fotografie
Logo ontworpen